Opgeleid persoon inhuren

Opgeleid persoon inhuren? Brandpreventie en het nemen van brandpreventieve maatregelen heeft uiteraard ook binnen uw bedrijf een hoge prioriteit. Veel bedrijven kiezen ervoor de controle van deze brandpreventieve maatregelen uit te besteden aan een professional met zowel kennis van zaken als de nodige ervaring op het gebied van brand preventieve maatregelen. Denk hierbij het aan opstellen van risicoanalyses, het controleren van ontruimingsinstallaties, brandblusinstallaties en brandblussers.

Neem contact op
BMC
Inschakelen specialist

Het inschakelen van een specialist heeft een aantal belangrijke voordelen en kan voor uw bedrijf de ideale oplossing zijn om de veiligheid binnen uw bedrijf te garanderen.

Neem contact op
1. Gelijke kosten

Het opleiden van mensen die verantwoordelijk zullen wijn voor de brandveiligheid binnen uw bedrijf, kost tijd en geld. Kosten die gemaakt moeten worden wijken nauwelijks af van de kosten die het inhuren van een extern professional met zich meebrengt. Bij een normaal personeelsverloop zal er echter meer tijd verloren gaan en kan het voorkomen dat u in bepaalde gevallen niet continue over een eigen specialist kunt beschikken. De kosten zijn dus nagenoeg gelijk, maar het gemak en de garantie dat u altijd de nodige maatregelen kunt nemen, leveren bij het inhuren van een externe specialist een groot voordeel op.

Nablussen
2. Geen interesse onder medewerkers

Niet iedereen zit te wachten om de taak voor het onderhoud van de brandinstallaties binnen uw bedrijf voor zijn of haar rekening te nemen. Bij een opgelegde taak kan daarbij het risico ontstaan dat medewerkers de taak niet volgens de richtlijnen uitvoeren. Ook de regelmaat van controles en de intensiviteit waarmee de controles worden uitgevoerd kan in het geding komen.

Neem contact op
3. Gegarandeerde kennis van zaken

Een extern specialist zal altijd op de hoogte zijn van de nieuwste richtlijnen, wetgeving en instructies. Wanneer intern medewerkers worden opgeleid, zal het bedrijf erop toe moeten zien dat regelmatige bijscholing plaatsvindt. Dit kost niet alleen tijd, geld en een juiste planning, maar levert in de praktijk vaak ook de nodige uitdagingen op. Met het inhuren van een externe professional heeft u daar geen zorgen meer over.

Lijst
4. Er wordt niets meer vergeten

Heeft u eigen medewerkers opgeleid, dan kan de controle van brandpreventieve maatregelen vergeten worden. Medewerkers vallen uit door ziekte, vrije dagen of vakantie en niet altijd wordt er dan gedacht aan een correcte overdracht ten aanzien van brandpreventieve taken. Huurt u een externe professional in, dan gaat alles automatisch. Er wordt een logboek bijgehouden en de externe consulent verschijnt op de geplande data bij uw bedrijf en voert vervolgens volgens richtlijnen en afspraken de nodige werkzaamheden uit.

Wilt u weten welke kosten er verbonden zijn aan het inhuren van een externe professional die brandpreventieve taken voor u uitvoert, neem dan contact met ons op. Hiervoor kunt u ons uiteraard telefonisch benaderen of gebruik maken van het contactformulier op deze website.

Neem contact op
We zijn er om te helpen!

Voel je vrij om
contact op te nemen

Kom in contact met ons

Neem contact op! info@brandwachtverhuur.nl
Top